Rob Fitts Modern Card Want List Page

Rob Fitts Modern Card Want List Page

To contact Rob Fitts, send email to robfitts@optimum.net


Click here to get to my main Set Wantlist page.
Click here to get to my Type Card Wantlist page.

Rob Fitts's Modern Card Want List

1981 Fleer
5b Mike Schmidt
65 Joe Sambito
436a Darrell Evans
480a Stan Papi
481 Kirk Gibson
493a Tim Flannery
641a Checklist:
646 Checklist: Red Sox/B CL
647 Checklist: Angels/Cu CL
652a Checklist:
659a Checklist CL, ERR

2020 Topps Archives Giants
64O-GB George Brett - Kansas City Royals

Best Nine
2004 BBM BN16 Nioka, BN6 Kaz Matsui

OBCers - Please Do Not send me cards of Japanese players in the MLB

Personal Notes
Japanese in MLB Master List
Masato Yoshii, Yasuhiko Yabuta, Keiichi Yabu, Tsuyoshi Wada, Koji Uehara, Junichi Tazawa, Yoshinori Tateyama, Masahiro Tanaka, Kensuke Tanaka, Shingo Takatsu, Ken Takahashi, Hisanori Takahashi, So Taguchi, Kazuhito Tadano, Mac Suzuki, Ichiro Suzuki, Tsuyoshi Shinjo, Kazuhiro Sasaki, Takashi Saito, Akinori Otsuka, Hideki Okajima, Tomokazu Ohka, Takahito Nomura, Hideo Nomo, Tsuyoshi Nishioka, Norihiro Nakamura, Micheal Nakamura, Toru Murata, Masanori Murakami, Daisuke Matsuzaka, Kazuo Matsui, Hideki Matsui, Kenta Maeda, Masumi Kuwata, Hiroki Kuroda, Satoru Komiyama, Masahide Kobayashi, Masao Kida, Munenori Kawasaki, Kenshin Kawakami, Takashi Kashiwada, Kenji Johjima, Akinori Iwamura, Hisashi Iwakuma, Kazuhisa Ishii, Hideki Irabu, Tadahito Iguchi, Kei Igawa, Ryota Igarashi, Shigetoshi Hasegawa, Kazuo Fukumori, Kosuke Fukudome, Kyuji Fujikawa, Yu Darvish, Nori Aoki

Japanese RC Want List
Yasuhiko Yabuta, Junichi Tazawa, Yoshinori Tateyama, Masahiro Tanaka, Kensuke Tanaka, Ken Takahashi, Kazuhito Tadano, Ichiro Suzuki, Kazuhiro Sasaki (have non insert), Tsuyoshi Nishioka, Norihiro Nakamura, Micheal Nakamura, Toru Murata, Daisuke Matsuzaka, Hideki Matsui, Kenta Maeda, Masumi Kuwata, Hiroki Kuroda, Munenori Kawasaki, Kenshin Kawakami, Tadahito Iguchi, Kei Igawa, Ryota Igarashi, Kazuo Fukumori, Kosuke Fukudome, Yu Darvish

Japanese Autograph Ball Want List
Masahiro Tanaka, Ken Takahashi, Hisanori Takahashi, Takahito Nomura, Micheal Nakamura, Hiroki Kuroda, Satoru Komiyama,Takashi Kashiwada,,Ryota Igarashi,

HOF Autograph Needs
Abe, Masahiro Araki, Ryohei Hasegawa, Yutaka Ikeda, tokichiro ishii, iwase, kageura, Kono, kudo, minagawa (have multi player), Miyake, Miyatake, Nakano, Nemoto,Genzaburo Okada, michimaro Ono, Hoshikawa, Tatsu Saeki, Sakurai, sawamura, Shimura, z Shimada, sotokoba, tabe, katsu Tanaka, taniguchi, tsuda, masso Yoshida, yoshihara

Have team sign, want single signed
Hideo Fujimoto, Shinji Hamazaki, Ishimine, Ishimoto, Kanemoto, Minagawa, Nakajima, shima, shiraishi,

Japan HOF Cards needed Hashido, Hiranuma, Tomoo Hirooka, Koshimoto, Nakazawa,


Update Wantlist: Enter Rob Fitts's password: and to update this wantlist


OBC: A Tradition of Excellence since 1991
Old Baseball Cards (OBC), copyright © 1991 -
Unauthorized use of the material contained
on this page is strictly prohibited.